כיצד להציג את פרטי המחשב שלך?

אם מותקנת בביתך רשת מקומית, יכול להיות שימושי לזהות כל מחשב. ואכן, לכל מכונה יש שם ואת האחרונה ניתן לשנות במידת הצורך.

קודם כל, הפעל את "המחשב שלי".

משמאל לחלון, תחת "ניהול מערכת", לחץ על "הצג מידע על המערכת".

בדוק את הכרטיסייה "שם המחשב" והזן את השם הרצוי ב"תיאור המחשב "כך שניתן יהיה לזהות אותו במבט חטוף.