כיצד להגדיל את גודל טיפי הכלים?

טיפים לכלים הם מידע המוצג כאשר מצביע העכבר מרחף מעל סמל. אלה ניתנים לעריכה, הם יכולים להגדיל או לשנות צבע. להלן השלבים שיש לבצע.

להלן תיאור כלים:

כדי לשנות אותו, עבור אל "לוח הבקרה" ואז לחץ על "תצוגה".

בחלון "מאפייני תצוגה" בחר בלשונית "מראה" ואז מצא את הלחצן "מתקדם".

לאחר מכן, מהתפריט הנפתח בחר בפריט "טיפ כלים". ואז שנה את גודלו או צבעו.

המידע כבר לא ייעלם מעיניו.