Windows XP: הפעל את לוח המקשים המספרי ברגע שהמחשב מופעל

ברגע של תמיהה, מדעני המחשב במיקרוסופט בחרו להשבית את לוח המקשים המספרי בעת פתיחת ההפעלה במשפחת Windows XP. יש צורך בשינוי הגדרת ברירת מחדל זו.

כדי לנצל את לוח המקשים המספרי מההתחלה, ללא צורך ללחוץ על מקש Num Lock, עליך לצלול לתוך הרישום.

אתה מכיר את הפרוטוקול: התחל, בצע , הזן " regedit " ולחץ על אישור .

עקוב אחר הנתיב הבא כדי לגשת למפתח InitialKeyboardIndicators : HKEY_USERS / .DEFAULT / ControlPanel / Keyboard.

חזור על מניפולציה זו עם המשתנה InitialKeyboardIndicators שנמצא בכתובת זו HKEY_CURRENT_USER / לוח הבקרה / המקלדת .

לחץ על אישור .

השינוי יהיה מורגש בהתחלה הבאה.

Original text