כיצד להציג את הזכוכית המגדלת ב- Windows XP וב- Vista?

Xp ו- Vista מאפשרים להציג זכוכית מגדלת כדי להגדיל את התמונות והתווים המוצגים על המסך. תכונה זו יכולה להיות שימושית עבור מי שהראייה שלהם מעט חלשה.

לשם כך יש לך שתי אפשרויות:

קיצור המקשים:

לחיצה על המקשים "Windows" ו- "U" פותחת את המנהל ומאפשר לך להפעיל את הזכוכית המגדלת.

לאחר מכן לחץ על "התחל".

- שורת הפקודה:

לחץ על תפריט "התחל" ואז על "הפעל" והקלד את שורת הפקודה הבאה: הגדל

לבסוף, דעו כי בשני המקרים תוכלו להגדיר את מקדם ההגדלה בין 1 ל 9.