כיצד לבצע ניקוי מהיר של הדיסקים שלו?

תוך זמן קצר מאוד אפשר להקל על המחשב מבלי שהפעולה תאט אותו במידה ניכרת. לשם כך, עליך לבצע ניקוי דיסק.

  • בתפריט התחל, מצא את כלי המערכת ואז את ניקוי הדיסק.
  • נפתח חלון עם אומדן של כמות השטח שניתן לפנות במחשב שלו.
  • לאחר מכן מוצגים הקבצים שניתן למחוק. עליכם לבדוק ולבטל את הסימון בתיבות המתאימות. אל תשכח לאמת באמצעות אישור.