כיצד לסדר מחדש את השקופיות שלך באמצעות PowerPoint?

התכונה "סדרן שקופיות" שימושית כשסיימת את הצגת השקופיות שלך ומבקשת לארגן אותם מחדש. ואכן, זה מאפשר לך לסווג מחדש את השקופיות בסדר הרצוי ולבצע שינויים.

ישנן שתי דרכים לגשת אליו: תפריט "תצוגה" ו "סדרן שקופיות". לחלופין, במהירות רבה יותר על ידי לחיצה על הלשונית בפינה השמאלית התחתונה ("מצב סדרן שקופיות). לאחר ביצוע הפעולה, הדף נפתח עם כל השקופיות בתמונות ממוזערות וניתן לבצע את הפעולות החל מ- ממשק זה להחלפת שקופיות, גרור את השקופיות ביניהן לחץ על אחת מהן כדי לבצע שינויים.