היתר לבן: האם הוא עדיין קיים?

הרישיון הלבן כבר לא קיים בקריאה המקורית שלו. אף על פי כן נותר נוהל חירום המרחיב את החזרת זכות הנהיגה לכלל הנהגים אך באופן מגביל ביותר ורק במקרה של השעיית רישיון הנהיגה.

הרישיון הלבן נועד לאנשי מקצוע בכבישים

אם החוק משנת 1992, המכונה הרישיון הלבן, הגביל את השבת הזכות לנהוג לאנשי מקצוע בדרכים בשעות עבודתם, הוא כלל במכשיר גם את ההשעיה וגם את ביטול רישיון הנהיגה. כדי להשיג את השבת הזכות לנהיגה, די היה באנשי המקצוע הללו בכביש לחשוף את מצבם המקצועי בפני ועדה מחוזית. הוראה שנחשבה לאחר מכן למותרת יתר על המידה לגבי נהגים שהוטלו עליהם עוון עבירה (נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת או פגע וברח, למשל).

נותר רק מכשיר אחד מהרישיון הלבן הישן

החוק ב- 12 ביוני 2003 החוק למאבק באלימות בדרכים מבטל אפוא את מה שמכונה הליך הרישיון הלבן אך שומר על אחד ממנגנוניו: נותר נוהל חירום המרחיב את השבת הזכות לנהוג לכל נהגים אך באופן מגביל מאוד ורק במקרה של השעיית רישיון הנהיגה (ובכך לא נכללו מקרים של פסול בגין עבירה). על הנהג לתפוס את השופט בהליכים מסכמים של בית המשפט לעניינים מנהליים ולהוכיח כי מצבו האישי או המקצועי נמצא בסכנה (סיכון כספי; סיכון לאובדן עבודה). השופט בוחן האם קיים ספק רציני באשר לחוקיות ההשעיה של רישיון הנהיגה ואז קובע את דחיפות המצב.כך הוא יכול להורות תוך שמונה ימים להחזיר את הזכות לנהוג ברכב הנהג, אשר על כן יכול לנהוג בכל הזדמנות.