החלף דיסקיות בלמים

השלבים הבאים:

שחרר מעט את אגוזי הגלגל.

הרם את החלק הקדמי של המכונית בצרור.

שחרר את הגלגלים לחלוטין והסר אותם.

פתחו את הברגים המחזיקים את דיסקיות הבלמים.

שחרר את הברגים לתיקון הקליפר על הרכזת והסר את הקליפר.

התקן את הקליפר כך שצינור הבלם מותקן כהלכה (כלומר לא מעוות או מרוסק).

הסר את הדיסק

נקו היטב במטלית נקייה ויבשה והכניסו את הדיסק החדש

הדק את ברגי קיבוע הדיסק

החזיר את הקליפר למקומו והדק את שני ברגי התיקון

נקי ונקי עם רוח לבנה

החזירו את המכונית לקרקע

תאורה: דיסקים חדשים כוללים רפידות חדשות

וגם: תחזוקת הבלמים של מכוניתו

וגם: רפידות בלם: מתי ואיך לשנות אותם

ותמיד : החלף מצתים

תקלה, בעיה מכנית, שאלה לגבי הרכב? הבקר של Linternaute בפורום אוטומטי !