מה השיעור של זיכוי המס בפאנל סולארי?

שאלה מאת ז'אן פול (קלוויסון)

סכום ההוצאה המתייחס להתקנת פאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים מוליד את זיכוי המס. באיזה שיעור בבקשה?

תשובה

ציוד לייצור חשמל המשתמש באנרגיה קורנת מהשמש, כלומר פאנלים סולאריים, זכאי לזיכוי מס של 11%. יש לציין כי ההוצאה שנשמרה כבסיס לחישוב הפחתת המס מוגבלת ב -1,000 אירו כולל מס למ"ר. בנוסף, לא ניתן לשלב התקנת לוחות פוטו-וולטאיים עם עבודות אחרות המהוות חבילה הפותחת את הזכות לשיעור זיכוי מס גבוה יותר. ולבסוף, סכום ההוצאות המוליד את הזכות לזיכוי המס לא יכול לחרוג במשך חמש שנים רצופות על סך 8,000 אירו לאדם יחיד, ו -16,000 אירו לזוג הכפוף למיסוי משותף. סכומים אלה מוגדלים ב -400 יורו לכל תלוי.