יכולת השאלה: כיצד להעריך אותה?

קביעת יכולת ההשאלה שלך מאפשרת לך לדעת כמה ניתן ללוות לכל היותר לרכישת נדל"ן. לפני מתן הלוואה הבנק תמיד קובע את יכולת ההלוואות של הלקוח.

כיצד מחשבים את יכולת ההשאלה?

כדי לפשט, חישוב מהיר מאפשר להעריך אותו.

תשלום חודשי מרבי = (הכנסה חודשית קבועה - תשלומים חודשיים של הלוואות שוטפות) / 3

יכולת השאלה = תשלום חודשי מרבי x משך זמן האשראי במספר חודשים

הפרמטרים שנלקחו בחשבון לקביעת יכולת ההלוואות

- נתונים הנוגעים לנכס: מחירו ומיקומו יקבעו את סכום דמי הנוטריון.

- מאפייני הלווים: יציבות המצב המקצועי היא בהחלט הקריטריון הקובע ביותר, אך הבנקאי יבחן גם את גיל הלווים, אשר ישפיע על עלות הביטוח הצמודה לאשראי, כמו גם על מספרם. ילדים או תלויים.

- המצב הכלכלי של הלווים: זו ההכנסה החודשית הקבועה שקיבלו הלווים (משכורות, קצבאות, דמי שכירות שהתקבלו וכו '). הבנק יביא בחשבון גם חיובים חודשיים קבועים כמו הלוואות שוטפות (אלא אם כן ההלוואה החדשה תחליף את הישנה), פנסיות ששולמו ... יחס החוב בדרך כלל אינו עולה על שליש מההכנסה החודשית. לווים.

יתרת המחיה תאושר, מכיוון שלמשקי בית מסוימים, בעוד שיש להם יחס חוב של פחות מ- 30% מהכנסתם, לא נותר להם מספיק לחיות כדי לשלם את כל הוצאותיהם.

איך לשים את כל הסיכויים לצדו להלוות?

הגדלת התרומה שלך היא הפיתרון הפשוט ביותר כאשר אינך יכול להצדיק הכנסה מספקת כדי ללוות יותר. כדי לשים את ההון הזה בצד, עליכם למצוא פיתרון, כמו לחסוך כל חודש או כשאתם מקבלים בונוס, או למכור סחורות שאינן נחוצות.

הגדל את ההכנסה החודשית שלך: די מסובך בפועל, אך זו הדרך היחידה להיות מסוגל ללוות יותר.

צמצם הוצאות: כדי להגדיל את הרווח הנקי שלך, הדרך הקלה ביותר היא עדיין לשלם הלוואות שטרם נותרו, או לחכות שתוקפן יפוג לפני שתגיש בקשה להלוואה חדשה.