כיצד להכריז על עבודה בשכירות?

כיצד לנכות ולהצהיר על כמות העבודה (החלפת חלונות ודלתות) שביצעתי בנכסי השכורה?

תשובה

ברגע שאתה כפוף למשטר "הרגיל", עליך למלא הצהרה מס '2044 בגין הכנסות מנכסים. עבודתך תוכרז בקו 224. קו המוקדש להוצאות אחזקה ותיקון.

כל גירעון שנמצא שעובר לקו 223 חייב להיות מפורט בקווים 420 עד 441 (בהתאם לאינדיקציות המוזכרות בהצהרה) ואז יועבר להצהרה הראשית שלך (טופס מס '2042).

הייתי מציין כי ניתן לקזז את הגירעון בקרקע רק עם הכנסות אחרות שלך עד 10,700 אירו (תיבה 4BC לפני ההצהרה 2042). אם הגירעון הנצפה עולה על סכום זה, יש לדווח על העודף בתיבה 4BB, ופשוט ניתן לקזז אותו ברווחי הקרקע בעשר השנים הבאות.