איך לשפר את צליל הרמקולים?

הצליל הבסיסי לעולם אינו מותאם לחלוטין. באפשרויות הסאונד ניתן לשנות את הבס והטרבל לקבלת עיבוד טוב יותר.

ראשית, לחץ פעמיים על סמל הצליל הממוקם בצד ימין של שורת המשימות. בחר "פקדים מתקדמים".

ואז עבור אל "מתקדם"

חלון נפתח עם "פקדים מתקדמים לבקרת עוצמת קול". התאם את הבס והטרבל כרצונך ותאמת את המשימה באמצעות "החל".