כיצד לחלק את יתרת כל חשבון כהכנסה חריגה?

שאלה מאת ז'אן לואי (צ'ויסי-לה-רועי)

לאחר שהחלפתי עבודה בינואר 2013, קיבלתי באותה עת את היתרה מכל חשבון כולל משכורת חודשית שלי וגם קצבאות פיצויים בגין חופשה בתשלום. עם זאת, ראיתי כי ניתן להכריז על הפיצויים השונים שהתקבלו בעקבות סיום חוזה עבודה כ"הכנסה חריגה "על מנת להפחית את השפעתם על דוח רווח והפסד. מה לעשות ?

תשובה:

הכנסה חריגה יכולה להפיק תועלת ממערכת המנות. אך הם יכולים להוליד יישום של מערכת המרכיבים רק אם הם עולים על ההכנסה הממוצעת נטו לפיה הנישום ממוס בשלוש השנים האחרונות.