בונוס תעסוקתי: האם הוא עדיין קיים?

בונוס התעסוקה נועד לתת דחיפה כספית לעובדים עניים. הוא הוחלף בשנת 2016 בבונוס הפעילות.

בונוס התעסוקה (PPE) נוצר בשנת 2001 במטרה לעודד עובדים בעלי הכנסה נמוכה לחדש או להמשיך בפעילות במקום לבורר לטובת סיוע סוציאלי. הבונוס התעסוקתי חל על שכירים אך גם על עובדים עצמאיים כמו יזמים בודדים. מערכת זו הוחלפה ב -1 בינואר 2016 במענק הפעילות שמקורו במענק התעסוקה והפעילות RSA (הכנסה סולידארית פעילה).

כזכור, בונוס התעסוקה חושב על הרווחים של השנה הקודמת. זה נבדק באמצעים. לפיכך, בשנת 2015, ההכנסה מפעילות לגעת בו לא תעלה על תקרות מסוימות: בין 3,743 יורו ל -17,451 יורו לאדם יחיד, בין 3,743 יורו ל -26,572 יורו לאדם יחיד עם ילד, בין 3,743 יורו ו -17,451 אירו לזוג בו שני האנשים עובדים, בין 3,743 יורו ל -26,572 יורו לזוג בו עובד אדם אחד בלבד. בונוס התעסוקה שולם פעם בשנה. עבור אנשים שאינם חייבים במס, זה הונפק בצ'ק או בהעברה בנקאית. מאידך, חייבים במס שניתנו מהפרמיה בצורת זיכוי מס.