מסמכים למכירת רכב: חובות ורשמיות

המסמכים העיקריים למכירת רכב הם: תעודת הרישום, תעודת ההעברה, תעודת המצב הניהולי ותעודת הבקרה הטכנית.

בעת מכירת רכב עדיף שיהיו את כל המסמכים הנדרשים. יש הרבה כאלה ותצטרך להשיג מסמכים רשמיים בפורמט סטנדרטי. הנה מה לדעת לפני מסירת המפתחות לבעלים החדש.

מסמכים למכירת מכונית: יימסרו לקונה

יש לקבל ארבע קבלות לרוכש והן חלק מהמסמכים למכירת מכונית. תעודת הרישום הנושאת את המילים "נמכרות ב ..." יש תאריך וחתימה על ידי המוכר. תעודת ההעברה חייבת להסתיים (ללא מע"מ חייב להופיע), תאריך וחתימה על ידי המוכר. את אישור המצב המינהלי, הנקרא גם תעודת אי-התחייבות , יש לאסוף במחוז (או להוריד אותו מאתר משרד הפנים) תוך 15 יום. לבסוף, תעודת הבקרה הטכניתיש לתארך תוך 6 חודשים. שימו לב: רשימה זו מיועדת רק למוכרים ולקונים פרטיים, כמו גם למכוניות לשימוש אישי. מסמכים אלה נותרים חובה גם במקרה של העברה חופשית של הרכב.

מסמכים למכירת מכונית: יוגשו למחוז

על המוכר לזכור להגיש עותק של אישור ההעברה, הנקרא הצהרת העברה, למחוז בתוך 15 יום . מצד שני, שים לב כי הדגם החדש של תעודת הרישום "SIV" כולל שני קופונים: יש לתארך ולחתום את החלק העליון של המסמך, כמו הדגם הישן, עם המילים "נמכר". על המוכר לציין גם את פרטי יצירת הקשר של הרוכש בחלק המרכזי של המסמך, לתאריך ולחתום עליו. קופון ניתוק זה, התקף למשך חודש, יאפשר לרוכש להסתובב בחופשיות עד לקבלת תעודת הרישום החדשה. לבסוף, שים לב שתעודת העברה ותעודה שלההרשמה חייבת לכלול כמה חתימות שיש בעלים משותפים של המכונית (עם זאת אפשרי פרוקסי).