תעודת מס: איך משיגים אותה?

כדי להשיג חוזה, בדרך כלל חברות נדרשות להוכיח את סדירות מצב המס שלהן. אישור המס מאפשר להם להצדיק קבילות זו.

באילו מקרים יש לבקש אישור מס?

על חברות להציג אישור מס המצדיק את סדירות מצב המס שלהם במצבים הבאים:

? כאשר הם נבחרו לסכם הסכם להתאמה וצמצום זמן העבודה;

? כאשר הם מועמדים לחוזה ציבורי או משלחת שירות ציבורי;

? בעת שימוש בתשתית רשת הרכבות הארצית.

אישור המס תקף רק לשנה בה הונפקה.

מהם התנאים לקבלת אישור מס?

כדי לקבל אישור מס, החברה חייבת להיות במצב טוב ביחס לתשלום מס הכנסה או מס חברות וכן לגבי מס ערך מוסף. אם החברה אינה במצב טוב עם מיסים אלה, היא לא תקבל אישור מס. בקשתו לתעודה תוחזר אליו תוך אזכור כי חובות המס שלו אינן תקינות. אם החברה מסודרת ביחס למסים אלה, היא תקבל את אישור המס המציין כי ביום הוצאת מסמך זה, המבקש קבע את החזרי המס החובה ושילם את המסים בגינם הוא חייב.

היכן אוכל לבקש אישור מס?

ניתן לקבל את אישור המס משירות מס החברות אליו מבקש המבקש. לשם כך יש למלא את הטופס cerfa מספר 10640 * 14 לבקשה לקבלת אישור מס ולשלוח אותו לשירות המס המוסמך אשר ינפיק את האישור במקרה של סדירות פיסקלית. ניתן לבקש את אישור המס באינטרנט גם דרך האתר impôt.gouv.fr, מחשבון המס של החברה. אפשרות זו שמורה לחברות החייבות במס חברות ובמע"מ. תעודת המס מונפקת בזמן אמת בפורמט PDF.