כיצד אוכל לכבות את ההתראה "שטח דיסק נמוך" ב- Windows XP?

כאשר כמות שטח האחסון בכונן הקשיח הופכת להיות נמוכה מאוד, מקבלים התראה קטנה אשר עם הזמן הופכת להיות מאוד מעצבנת. הנה שיטה להשבית אותו.

יש להשתמש בזהירות במניפולציה זו!
התחל בעריכת הרישום שלך
בחר במקש HKEY_CURRENT_USER

תוכנה MicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

בצע חובה ללחוץ על סייר , ואז לחץ על "חדש" ו

"ערך DWORD"

תן שם לזה: NoLowDiskSpaceChecks

לחץ עליו פעמיים והכנס 1 לשדה הנתונים.

השאר את הבסיס בהקסדצימלי. אמת וסגור את הרישום.