Windows XP: שנה שם סדרה שלמה של קבצים בבת אחת

ישנן תוכנות רבות לשינוי שם קבוצה של קבצים לטעמך, אך ניתן לעשות זאת ישירות באמצעות Windows XP. בתנאי להיות מרוצה מהמצגת המוטלת ...

בחר תמונות

לאחר פתיחת התיקיה המכילה את תמונות החופשה האחרונה, עליכם לבחור את כל הקבצים ( לחיצה על מקש SHIFT, לחיצה על המסמך הראשון והאחרון או בעזרת העכבר ).

קליק ימני על האזור הכחול מאפשר לך להרחיב את התפריט הקונטקסטואלי המכיל את השינוי שם הפריט (אפשר גם ללחוץ על מקש F2 לפעולה זו).

קבעו את שם הסדרה

למעשה צריך רק לשנות שם של קובץ יחיד בכדי לתת לסדרת הצילומים הזו כותרת משמעותית יותר.

שינוי שם הוא אוטומטי

כפי שאתה יכול לראות, שינוי זה משפיע על כל הקבצים. Windows XP מוסיף אינדקס תוספת אוטומטית בסוגריים. זהו זה.