הודיעו לביטוח הלאומי על שינוי כתובתכם - תבנית מכתבים בחינם

בעת מעבר, יש ליידע את הביטוח הלאומי. ניתן לעשות זאת בדואר. במקרה זה, הנה מכתב מודל המאפשר לך להודיע ​​על הביטוח הלאומי. עם זאת, תהליך זה יכול להתבצע גם באינטרנט, באתר www.changement-adresse.gouv.fr.

הורד את המסמך

מר שם פרטי שם משפחה

כתובת

מיקוד

מספר רישום :

CPAM (ציין את המחלקה)

כתובת

מיקוד

תאריך מקום

נושא: הצהרת שינוי כתובת

יָקָר,

אני מודיע לך בזאת על שינוי הכתובת שלי שייכנס לתוקף בתאריך (ציין את התאריך). לכן אני מבקש ממך לרשום את פרטי הקשר החדשים שלי כדי לעדכן אותם בקובץ שלי:

אדון.

כתובת

מיקוד

אנא קבל, גברתי, אדוני, ברכותי.

חֲתִימָה

הורד את המסמך