כיצד להכריז על הפיצוי שקיבל נבחר?

בעלי, כסגן ראש עיריית עירנו, קיבל קצבאות מינואר עד נובמבר 2017, כאשר התפטר מתפקידו. האם עלי להצהיר על שיפוי זה ואיפה?

תשובה

קצבאות שירות שקיבל נבחר מקומי כפופות למס הכנסה, בהתאם לנהלי הבראת הדין המקובל. מס הניכוי במקור , שהיה משטר המס בגין סוג זה של הכנסה, בוטל על ידי חוק האוצר לשנת 2017. לכן יש להכריז על הקצבאות הרשמיות שהתקבלו בשנת 2017 עם כל ההכנסות בשנת 2018. , בטופס 2042 (נייר או מקוון). הסכומים ממולאים בדרך כלל על ידי ה- DGFIP, כמו לגבי הכנסות אחרות. בשנת 2019 יוחל המס במקור על פיצויים אלה.